Reklam

HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN HAYATI

3 ay önce
41 kez görüntülendi

HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN HAYATI
Reklam

HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN HAYATI

DOĞUMU: Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 yılında Pazartesi günü sabaha karşı Mekke’de doğdu. Annesinin adı Âmine, babasının adı ise Abdullah’tır. Babası Abdullah, O’nun doğumundan önce vefat etmiş ve O’na Muhammed ismini dedesi Abdülmuttalip vermiştir. O’nun Muhammed, Ahmet, Mustafa ve Mahmut olmak üzere dört tane ismi vardır. Doğduktan sonra  4 yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında, bundan sonra iki yıl boyunca da annesi Âmine’nin yanında kaldı. 6 yaşında iken annesi Âmine,  O’nu akrabalarıyla tanıştırmak ve babası Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek için Medine’ye götürdü. Dönüşte annesi Âmine, Ebva denilen yerde hastalanıp vefat etti ve orada toprağa verildi. Bu yolculukta kendileriyle birlikte olan hizmetçileri Ümmü Eymen, O’nu Mekke’ye ulaştırdı ve dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti. 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanına kaldı. Dedesi de vefat ettikten sonra, vasiyeti üzerine amcası Ebu Talib’in evine taşındı. 12, 13 yaşlarında iken amcası Ebu Talip ile bir ticaret kervanına katılıp Suriye’ye yola çıktı. Busra denen yerde Bahira adında bir papaz, verdiği cevaplar ve sırtında bulunan et beni şeklindeki iki kürek kemiği arasında bulunan nübüvvet mühründen (Peygamberlik Mührü) O’nun son Peygamber olacağını anladı. Oysaki Yahudiler Peygamberin kendi içlerinden birisinin olmasını istiyorlardı. Suriye (Şam)’deki Yahudilerden endişe eden Ebu Talip, alış-verişi Busra’da yaparak Mekke’ye döndü. Peygamberimiz 17 yaşında iken Yemen tarafına bir ticaret kervanıyla gitti ve ticareti öğrendi. Henüz 20 yaşında iken hırsızlık, gasp, eşkıyalık, zulüm ve haksızlıklara karşı bir tedbir almak amacıyla bazı Mekkelilerin oluşturduğu Hılfü’l-Fudûl (Erdemliler Birliği) adlı kuruluşa katıldı ve etkili bir üye olarak görev yaptı.

EVLİLİĞİ VE PEYGAMBER OLANA KADAR GEÇEN HAYATI: 25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice bu esnada 40 yaşında idi ve onunla evlenmeye karar verişinde Sevgili Peygamberimizin “el-Emin” (Güvenilir, dürüst) olarak tanınması birinci derecede rol oynamıştı. Peygamber Efendimiz’in Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız toplam 6 çocuğu oldu. Oğullarının isimleri Kâsım ve Abdullah, kızlarının isimleri ise Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Fâtıma’dır. Yedinci çocuğu olan oğlu İbrahim, Habeşistan Kralı Necâşî’nin kendisine hediye ettiği cariye (bayan köle) Mısırlı Maria’dan olmuştur. Kızı Hz. Fâtıma hariç diğer 6 çocuğu Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir. 35 yaşına geldiğinde Kâbe’de bulunan ve Haceru’l-Esved (Kara Taş) denen taşı yerine koymada ihtilâfa düşen insanlara hakemlik yaptı. Böylece kabileler arasında çıkması muhtemel bir kavgayı önlemiş oldu. Buna Kâbe Hakemliği denir. Bugün Kâbe’nin içinde yer aldığı camiye de Mescid-i Haram denilmektedir.  

PEYGAMBERLİĞİ: Hz. İsa’dan beri yaklaşık 600 yıldan beri Peygamber gelmemişti. İnsanlık bir Peygambere, bir rehbere muhtaçtı. İlâhi kitaplar değiştirilmiş, ahlâk ve manevi değer diye bir şey kalmamış, bütün çirkin işler son derece yaygınlaşmıştı. Hatta insanlar köle olarak satılmaya, kız çocuklar canlı canlı toprağa gömülmeye başlanmıştı. Peygamberimiz bütün bu çirkin işlerden uzak duruyordu. Özellikle 35 yaşlarından sonra sık sık Mekke’nin dışına çıkıyor, Hira Mağarasında yalnızlığa çekiliyordu. İlk vahiy, 610 yılının Ramazan ayında, Mekke yakınındaki Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’nda geldi ve son Peygamber olduğu kendisine müjdelendi. Kur’an, Kadir Gecesi indirilmeye başlandı. İlk Müslümanlar hanımı Hz. Hatice, amcası Ebu Talip’in çocuk yaştaki oğlu Hz. Ali, yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir, hürriyetine kavuşturduğu (âzatlı) kölesi Hz. Zeyd ve o zaman köle olan Hz. Bilâl-i Habeşî’dir.  İslâm’a davet önce gizli gerçekleşti, sonra yakın akrabalarını İslâm’a davet etti. Açık davet başlayınca işkenceler de başladı. Ammâr’ın annesi Sümeyye ve babası Yâsir işkencelere maruz kaldılar ve İslâm’ın ilk şehitleri oldular. Peygamberliğin ilk altı yılı dolarken Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi yiğitlik ve cesaretleriyle tanınan zatlar da Müslüman oldu. Onuncu Peygamberlik yılında Hz. Hatice ve Ebu Talip’in vefat etmeleriyle düşmanların eza ve cefaları bir kat daha arttı. Çünkü Hz. Hatice ve Ebu Talip hatırlı insanlardı, çevreleriyle Peygamberimize destek veriyorlardı.  Hz.Muhammed (S.A.V.), dış destek sağlamak amacıyla Taife gitti. Taifliler İslâm’ı kabul etmedikleri gibi Hz.Muhammed (S.A.V.)’i taşlattılar. Taif dışında bir bağa sığınarak taşlanmaktan kurtulabildi. Ardı arkası kesilmeyen bu sıkıntılar devam ederken aynı günlerde Sevgili Peygamberimiz Mirac’ta İlâhi ikramların doruğuna eriştirildi, Yüce Allah’ın huzuruna yükseltildi ve İlâhi buyrukları, aracı olmaksızın dinlenme ve alma imkânına kavuşturuldu.

HİCRETİ: 622 yılında Mekke’li Müslümanlar artan baskıdan kurtulmak ve İslâmiyet’i yaymak amacıyla Mekke’den Medine’ye göç ettiler. Medine’liler de Akabe Biat’ından sonra Müslümanlar’ı kendi şehirlerine çağırmışlardı. Hicret sonunda İslâmiyet daha güvenli bir ortamda yayılma olanağı buldu. Hicret sonunda Medine halkı üç gruba ayrıldı:

1-Muhacirler,

2-Ensar,

3-Yahudiler.

Siyâsi ve askeri bakımdan Hz. Muhammed (S.A.V.)’in liderliği kabul edildi.  

SAVAŞLARI: Puta tapanlar ile Müslümanlar arasında Bedir Savaşı (624), Uhud Savaşı (625), Müreysi Savaşı (626), Hendek Savaşı (627), Hayber’in Fethi (630), Huneyn Savaşı (631) gibi savaşlar oldu. Hz.Muhammed (S.A.V.)’in sağlığında dokunulmazlığı olduğu halde İslâm elçisini öldüren ve Medine’ye saldırmayı tasarlayan Hristiyanlara karşı da Mute (629) ve Tebük (631) seferleri düzenlendi. 630 yılında Mekke fethedildi. Hz.Muhammed (S.A.V.), çıkmaya mecbur olduğu vatanına üstünlük sağlayarak ve genel af ilân ederek girdi.

VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ: Hz.Muhammed (S.A.V.)’in,  hicretin onuncu yılında veda niteliğindeki yaptığı son hacca ‘VEDA HACCI ‘ denir. Bu hacda yaptığı son hutbeye(konuşmaya) de ‘VEDA HUTBESİ’ denir.

Veda Hutbesinde, kendisini dinleyen 100.000 kişiye İslâmın genel prensiplerini  birkez daha hatırlattı.

VEFATI: Veda haccının arife gününde şu âyet inmişti: “Bugün dininizi tamamladım. Size nimetimi tamamladım. Ve din olarak size İslâmı seçtim.’’ Hz.Ömer bu âyeti işitince ağladı. Çünkü Hz.Muhammed (S.A.V.)’in vefatının yaklaştığını anladı. Peygamberimiz sanki bir ayrılık toplantısı niteliğinde olan Veda Haccından bir süre sonra hastalandı ve 63 yaşında iken (Hicretin onikinci yılında) 8 Haziran 632 yılında vefat etmiştir. Cenaze namazı erkekler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere sıra ile cenazenin bulunduğu hücre-i saadette kılındı ve orada toprağa verildi. Kabri halen Medine şehrindedir.

Reklam

HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN HAYATI Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık