Reklam

MUMINKARDES

3 ay önce

Kız isimleri ve Anlamları Kız isimleriAdalet : Doğruluk, zulmetmeme, haksızları terbiye.Adniye : Salih, Cennetlik.Afet : İnsanların önleyemediği büyük felaket.Afitab : Güneş ışığı.Ahu : Ceylan, maral.Aişe : Bolluk içinde rahat yaşayan.Amine : Korkusuz.Arzu : İstek, hasret. İstenilen beğenilen kadın.Asiye : Direk, acılı kadın.Aslı :Temelli, köklü.Aslıhan : Han soyundan olan.Asuman : Gök, gökkubbe, sema.Atiye : Bağış, verme, iyilik.Atıfet : Bir sebebi bulunmadan duyulan sevgi.Ayfer : Ay ışığı.Ayla :Kadın, eş hanım.Aylin : Ayın çevresinde görülen ışıklı daire, hale.Aynur : Ay gibi parlak.Ayperi :...

3 ay önce

Erkek isimleri ve Anlamları Erkek isimleriSual: Kıymetli isimlerden bazılarını ve anlamlarını bildirir misiniz?CEVAPHaklı olarak çocuğuna koyacağı ismin anlamını öğrenmek isteyenler oluyor, isimlerin anlamını soruyorlar. Biz burada daha çok merak edilen isimleri bildiriyoruz.Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.Adnan : Üstün insan.Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.Alican :Cana yakın, kanı sıcak, candan.Âlişan : Şan ve şerefi yüce...

3 ay önce

Hz. ÂİŞE (r.a.) Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ilk iman eden onun en sadık arkadaşı Hz. Ebu Bekr es-Sıddîk'ın kızı ve Hz. Peygamber'in zevcesi. Hicret'ten dokuz veya on sene önce Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Annesi Ümmi Rûmân binti Âmir İbn Umeyr'dir. Hz. Âişe çok küçük yaşta müslüman olmuştur. Resulullah, ilk zevcesi Hatîcetü'lKübrâ hayatta iken başka bir kadınla evlenmemişti. Onun vefatından sonra bir süre...


Yukarı Çık