HZ.MUHAMMED (sav)

Peygamber Efendimizin Meşhur Dedeleri

Şüphesiz, Kâinâtın Efendisinin nurunu alnında İlâhî bir emanet olarak taşı­yan atalarının tamamı hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. Atalarından en çok bilgi sahibi olduklarımız ise, ona zaman bakımından en yakın olanlarıdır. Bu­rada onların hayat ve şahsiyetlerine kısa bir göz atmak yerinde olacaktır.Kusayy Peygamber Efendimizin, asıl ismi Zeyd olan dördüncü kuşaktaki dedesi …

Read More »