Reklam

HZ.MUHAMMED (S.A.V) Dualari

3 ay önce

Bismillâhirrahmânirrâhîm Resulullah (s.a.v) söyle buyurdu: Rabbini zikredenle zikretmeyenin benzeri, diri ile ölünün benzeridir. (Buhari) "LA İLAHE İLLALLAH" "Bir kere huşû içinde okunduğunda, defterden 4000 büyük günahı sildirir. Okuyan kişiyi 4000 derece yükseltir. (Terazinin bir tarafına Kelime-i Tevhid konulup diğer tarafına Yaratılmış herşey konulduğunda dahi Kelime-i Tevhid ağır gelecek ve onu tartamayacaktır.)

3 ay önce

Imran b.Husayn (r.a) anlatiyor:Resulullahin (s.a.v.) yaninda oturuyordum.O sirada hz.Fatima (r.anh) geldi ve Resulullahin (s.a.v) kar$Isinda duruyrdu.Resul-i Ekrem (s.a.v) ona,- Ey Fatima,yakla$! buyurdu.Hz.Fatima biraz yakla$ti. Resulullah (s.a.v) tekrar,- Ey Fatima yakla$ buyurdu.Hz.Fatima (r.anh) biraz daha yakla$ti. Nebi (s.a.v) tekrar,- Ey Fatima yakla$ buyurdu.Hz. Fatima (r.anh) Resulullahin önüne kadar geldi. Hz.Fatimanin yüzü sapsari olmu$,adeta hic kan kalmami$ti. Resulullah s.a.v parmaklarini acip Hz.Fatimanin gögsüne...

3 ay önce

Hadis-i seriflerde bildirilen dualardan bazilari söyle:(Sabah-aksam 7 defa "Allahümme ecirni minennâr" diyen Cehennemden kurtulur.) (Sabah-aksam, 3 defa, "Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) (Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semiil alim-i minesseytânirracim" diyerek Hasr suresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, aksama kadar dua eder. O gün ölürse sehid olur....

3 ay önce

Seyyidü’l-istiğfar  duâsı Peygamber Efendimiz namazın akabinde duâlarına başlarken önce, “Rab olarak Allahı, dîn olarak İslâmiyeti, Peygamber olarak da Muhammed aleyhisselâmı kabul ettim ve buna râzı oldum.” der sonra da: “Ey yer ve gökleri yaratan, gizli ve âşikâre herşeyi bilip herşeye mâlik olan Allahım! Bir olduğuna ve senden başka ibâdete lâyık kimsenin bulunmadığına şehâdet ederim. Kendi kötülüklerimden şeytanın hiyle ve desîselerinden sana sığınırım.” dedikten sonra...

3 ay önce

Abdullah bin Abbas -radıyallahu anhüma-dan ri*vâyete göre Peygamber Efendimiz'in duâlarından bi*ri şu duâ idi:"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku*lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs*tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.” (1) Mugîre bin Şu'be'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem -sallallahu...

3 ay önce

Üsame(r.a)dan -Hz.Peygamberimiz(s.a.v)şöyle buyurduğunu duydum:--kıyamet gününde kişi götürülüp cehenneme atılır,bağırsakları dışarıya fırlarmerkebin değirmende dönüp dolaştığı gibi o da dönüp dolaşır.        Cehennem ehli onun yanında toplanıp şöyle derler:Neyin var?Bize iyiyi emredip kötüden nehyeden sen değilmiydin?Nedir bu halin ?Şu cevabı veriri.Evet ben size iyiliği emrederdim fakat ben yapmazdım.kötülükten alıkordum ancak ben onu yapardım.

3 ay önce

Ebû Ümâme'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle an­latmıştır: "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, öyle çok duâ yaptı ki, ondan hiç bir şey ezberlenemedi. Ben: Yâ Resûlellah! Öyle çok duâ ettin ki, ondan hiç bir şey ezberleyeme-dik, dedim. Bunun üzerine: Bunların hepsini toplayan duayı size söyleyeyim mi? Şöyle söylersin dedi: "Allahümme innî es'elüke min hayrın mâ se'eleke minhu nebiyyuke muhammedin (salallahu aleyhi ve sellem)...

3 ay önce

Hz. Sa'd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Balığın karnında iken, Zü'n-Nün'un yaptığı dua şu idi: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine'z-zâlimin. (Allahım! Senden başka ilâh yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih edirim. Ben nefsime zulmedenlerdenim.)" Bununla dua edip de icâbet görmeyen yoktur."Tirmizi, Daavât 85. (3500). Hz. İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) üzüntü...

3 ay önce

Peygamberimiz (sav)'in müminler için bağışlanma dilemesi ve dua etmesi Peygamberimiz (sav)'in müminlere olan sevgisinin ve düşkünlüğünün bir sonucu olarak, onların hataları için Allah'tan bağışlanma dilemiştir. Allah'ın Peygamberimize bu konudaki emirleri ise şu şekildedir: Ey Peygamber, mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp-uydurmamak (gayri meşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak),...

3 ay önce

Meşguliyetlerin artması, hayatın yoğunlaşması gibi sebepler hasta ziyaretlerini aksatmanın mazereti olmamalı. Efendimiz s.a.v.'in hayatını ve onca yoğunluğu arasında sürekli ziyaretlerde bulunduğunu hatırlamamız bize güç verecektir. Hasta ziyareti mi yapıyorsun, yoksa normal bir ziyaret mi? Birisi size böyle bir soru sorsa eminim şaşırırsınız. Ziyaret ziyarettir, hasta ziyareti ile normal ziyaret arasında ne fark var; diye düşünürsünüz. Ama bu soruyu Hz. Ali r.a. soruyorsa,...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık