Reklam

HZ.MUHAMMED (S.A.V) Aile Hayati

4 ay önce

 HAFSA BİNTİ ÖMER İBN el-HATTAB (r.a) Mü'minlerin annesi, Rasûlullah (s.a.s) ın eşi, Hz. Ömer'in kızı. Hz. Hafsa, Hz. Peygamber'in risaletinden beş sene önce doğdu. Annesi büyük sahabî Osmân b. Maz'un'un kız kardeşi Zeyneb'tir. Hz. Hafsa'nın İslâm'ı ne zaman kabul ettiği bilinmemektedir. Hz. Ömer'in İslâm'ı kabulünden sonra bütün aile ve yakınlarının müslüman olduğu bilgisinde yola çıkılarak onun da babası ile birlikte müslüman olduğu...

4 ay önce

Hz. Muhammed (s.a.s)'in ikinci hanımı. Kureyş kabilesinin Amir b. Luey koluna mensup Zem'a adında birinin kızıdır. Sevde, Süheyl b. Amr'ın kardeşi Sekran ile evlenmişti. Kocasından önce İslâm dinini kabul etmiş ve bir süre sonra eşinin bu dini seçmesinde önemli rol oynamıştır. Mekke'de müslümanlara işkence ve eziyetin yoğunlaştığı bir sırada Sekran, hanımını da alarak Habeşistan'a gitmiş, ancak bir süre sonra orada ölmüştü. Sevde,...

4 ay önce

Hz. HADİCE, HATİCE (r.a) Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)'in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanımlarının ilki. O, Arapların en asil kavmi olan Kureyş kavminden ve Kureyş kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babası Huveylid, annesi Fâtıma'dır (İbn İshak, es-Sîre, Neşr. Muhammed Hamidullah, s. 60). Hz. Hatice'nin baba tarafından soyu Kusay'da Peygamberimizin baba tarafından soyu ile birleştiği gibi, annesi tarafından da...

4 ay önce

İslam düşmanları, dinimize daima bu yönden hücum ederler.      Hidayete erenler, bu bahsi olduğu gibi bildiler ve müdafaa ettiler. Kalbleri cehalet, taassup ve buğzla körlenmiş olanlar ise dalalete saptılar. İslam'a küfür oklarını atmaya başladılar. Resulullah (s.a.v) Efendimize şiddetle hücum ettiler, pek çirkin iftiralarda bulundular. Dediler ki : "Resulullah nefsinin esiri olmuş, onun için bu kadınlarla evlenmiştir."      Ey talihsiz insanlar!... Bilmezmisiniz ki...

4 ay önce

HZ. MUHAMMED'İN AİLESİ İÇİNDEKİ ÖRNEK DAVRANIŞLARI (2) İslâm peygamberi Hz. Muhammed, Müslümanlar için bir örnektir. Bununla ilgili Kur'anı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır." Hz. Peygamber, diğer insanlarla olduğu gibi akrabaları ile de iyi ilişkiler kurmuştur. Çünkü Kur'anı Kerim akraba ile iyi ilişkilerin önemine dikkat...

4 ay önce

Peygamber Efendimizin (sav) Çok Kadınla Evlenmesinin Hikmeti Nedir? Hemen arz edeyim ki, bu hususta ileri-geri söz söyleyenler, hiçbir şey okumamış ve düşünmemiş kimselerdir. Eğer, “Megâzî” ve “Siyer”e azıcık bakmak zahmetine katlansalardı, kendilerini küçük düşürecek böyle bir soruyu sormayacaklardı. Bu soruyu şimdiye kadar, beş altı yerde benden sordular; ben de her def’asında eksik-tamam bazı şeyler anlatmağa çalıştım. Bu defa da onlardan hatırımda kalanları...


Yukarı Çık