Reklam

ALLAH CC

4 ay önce

Allah (Celle Celalühü)’ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmelidir 1 – ALLÂH :  Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur. Güneş doğarken gümüş veya altın levha üzerine Allah ismini yazan ve üzerinde taşıyan...

4 ay önce

İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor.Zatî sıfatlar :1- Vücut (Varlık),2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ),6- Muhalefetü’n- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi) Sübutî sıfatlar: 1-Hayat2- İlim3- İrade4- Kudret5- Sem (işitme)6- Basar (görme)7- Kelâm8- Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin...

4 ay önce

Konuşma, Allah’ın Sübuti sıfatlarından Allah’ta bulunması zorunlu olan konuşma niteliğini belirtir. Allah bu sıfatı ile peygamberler aracılığıyla emir ve yasaklar koyar, haberler verir. Ancak konuşmasının mahiyeti bilinemez. Kur’an’da Allah’ın konuşma niteliğine sahip olduğunu gösteren çok sayıda âyet vardır. “Musa, tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de Rabb’i onunla konuşunca… ” (el-A’raf, 7/143), “De ki: “Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin...

4 ay önce

En Güzel İsimler ALLAH (c.c.)ün dür. (Esmâül Hüsnâ) ALLAH’ın 99 ismi ve anlamları Allahü teâlânın Tirmizi’de bildirilen 99 ismi şunlardır:1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler....


Yukarı Çık