Reklam

"muminkardes" Tarafından Eklenen Konular

9 saat önce

On Musluklu Çeşme Gibi... Hudeybiye'de Müslümanların yerleştiği saha susuz bir yerdi. Bu yüzden o gün susuz kalmışlardı. Bir ara Peygamber Efendimizin abdest ibriğinden abdest almak istediğini görünce koşuştular. Resûli Ekrem, "Ne oluyor, size?.." diye sordu. "Mahvolduk yâ ResûlallahL" dediler, "Yanımızda senin ibriğindeki sudan başka ne içecek, ne de abdest alacak su var!" Resûli Ekrem Efendimiz, elini ibriğin üzerine koydu, "Alınız, Bismillah!" buyurdu. O anda...

9 saat önce

Hasta ve yaralıların, Peygamber Efendimizin eli veya nefesiyle birden şifa bulması, çok sık görülmüş olan mucizelerdendir. Çünkü hemen hepsi, bereket mucizeleri gibi ihtiyaç zamanında gerçekleşmiş ve bir çok insan tarafından görülmüştür.  Şimdi, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen o yüce peygamberin bu mucizelerini seyredelim.  Allah tarafından henüz dünyada iken Cennetle müjdelenen on kişiden (aşere-i mübeşşere'den) biri olan İslâm ordusu başkumandanı Hazreti Sa'd bin...

10 saat önce

Mucizelerin genellikle ihtiyaç vaktinde gerçekleştiğini ve böylelikle henüz îmana gelmemiş olanlara Allah'ın varlığı konusunda bir ipucu verilirken, müslümanlarm îmanlarının kuvvetlendiğini belirtmiştik.  Şimdi ise, Peygamberimizin suyla ilgili mucizelerini ele alacağız. * * *   Peygamberimizin özel hizmetinde bulunan Hazreti Câbir anlatıyor:  "Buvat Gazve'sinde (harbinde), Peygamber Efendimiz ferman etti:  — Abdest almaları için (sahabilere) seslen.  Ben, denileni yapınca, suyun olmadığı söylendi.  Peygamberimiz:  — Bir parça su bulunuz, dedi.  Çok az miktarda vardı,...

10 saat önce

SAADET ASRINDAN CENNET MANZARALARI  Efendimiz'in gösterdiği mucizelerden çoğu hayatında iken meydana gelmiş ve yanındakiler tarafından görülmüştür. Peygamberimizin geleceğe dair verdiği haberler ise, bazen asırlar sonra aynen gerçekleşerek mucizeye dönüşmüştür.  Bu ikinci gruptaki mucizelerden bazılarını hep birlikte görelim:  GELECEKLE İLGİLİ MUCİZELER  Peygamberimiz, İslâmiyetin henüz ilk yıllarındaki sıkıntılar yaşanırken, etrafında halkalanan az sayıdaki sahabeye şu müjdeyi vermiştir:  "Siz bütün düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Ayrıca hem Mekke'yi, hem Hayber'i,...

10 saat önce

Peygamberimizin duası sonucunda gerçekleşen mucizeler o kadar çoktur ki, sayı ile hesap edilemez. Pek çok örneklerinden sadece birkaçını göreceğiz.  Daha önce de belirttiğimiz gibi, Efendimizin yağmur yağması için yaptığı bütün dualar, o mübarek ellerini henüz indirmeden kabul edilmişti.  İmam Buhari ve Müslim, bunlardan bir tanesini şöyle anlatmıştı:  "Yağmur için Peygamberimizden dua istenildiğinde, Efendimiz dua etti. Öyle bir yağmur geldi ki, bu sefer de...

10 saat önce

Peygamberimizin Mucizelerinden Bir Kısmı Hazreti Muhammed'i Peygamberlikle vazifelendiren Allah, O'na mucizeler nasib etmiş, herkes O'nun peygamber olduğunu anlasın diye.Yaratıkların bütünü Allah'ın mucizeleridir. Bu mucizelerden bir kısmını Resulünün şahsında gerçekleştirmiştir.Peygamberimizin gösterdiği mucizelerden bâzıları şöyledir:O'nun en büyük mucizesi Kur'ân-ı Kerim'dir ki, asırlara hükmetmiş, her asırda üstün insanlar yetişmiştir.O'nun hayatı öyle bir mucize ki sünnet-i seniyesine ittiba eden kurtulmuş.Hicretin ilk yıllarında sahabeye haber vermiş:Umum...

10 saat önce

Babalarımız veya dedelerimiz, yemek yiyen insanları gördüklerinde, onlara: "Bereketli olsun" derlerdi. Bu söz, "Yemeğiniz, gözle görünenden fazla olsun ve mesela ancak üç dört kişiye yetecek gibi görünüyorsa da, sekiz on kişiyi bol bol doyursun" mânâsına gelirdi.  Müslümanlar, İslâmiyetin ilk yıllarında son derece fakirdi ve karınlarını doyurmakta zorlanıyordu. Bazen günde bir kaç tane hurma bulmak bile mümkün olamıyordu. Daha önceden de dediğimiz...

10 saat önce

Alemlere rahmet olarak gönderilen ve bir merhamet denizi olan Sevgili Peygamberimizin şefkat ve merhameti sadece insanlara mahsus değildi. Hayvanları da kapsıyordu. Çünkü, onlar da can ve ruh taşıyordu. Peygamberimiz, Cahiliye Araplarının bu konudaki çirkin âdetlerini de kökünden kazıdı. Hayvanların da merhamete muhtaç olduklarını öğretti.Araplar, hayvanlara çok kötü ve merhametsizce hareket ederlerdi. Canlı hayvanları ok atışlarında hedef dikerler, kendi hayvanlarını diğerlerinden...

10 saat önce

Peygamberimiz (sav)'in Ay'ı İkiye Yarması Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı.(Kamer Suresi, 1) Peygamber Efendimiz (sav)'in mucizelerinden bir diğeri de Ay'ın yarılması olayıdır. Allah, bu olağanüstü olayı Kuran'da bildirmiş, bu büyük mucizeyle ilgili pek çok hadis günümüze ulaşmıştır. Kamer Suresi'nde şöyle bildirilir: Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı.Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: "(Bu,) Süregelen bir büyüdür" derler.Yalanladılar ve...

10 saat önce

Peygamberimizi tanıyan ve emirlerine itaat edenler, sadece canlılardan ibaret değildi. Dağ ve taş gibi cansız şeyler de O'nun peygamberliğini tasdik etmişti, (onaylamıştı)  Hazreti Ali, Hazreti Câbir ve Hazreti Ayşe Validemiz, üçü birden haber veriyorlar ki:  "Peygamber Efendimiz dışarıya çıktığında, yolu üzerindeki ağaç ve taşlar, ona:  — Esselamu aleyke Ya Resulallah" (selam sana ey Allah'ın Resulü) diyorlardı.  Hazreti Ayşe Validemizin anlattığına göre, Efendimiz şöyle demişti:  —...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

Yukarı Çık