Reklam

"Zaman" ile Etiketlenen Konular

3 yıl önce

HAC İbn Ömer (r.a.) şöyle haber vermiştir: Bir kimse Resulüllah’a, (a.s.) ihrama giren kişi ne gibi elbise giyebilir? diye sordu. Hz. Peygamber (a.s.) “Gömlek, sarık, kilot, bornoz, mest giymeyin. Ancak biriniz ayakkabı bulamazsa o zaman mest giysin. Ama mestleri topuktan aşağısından kessin. Zağferan yahut vers (alaçehri) ile boyanmış olan bir şey giymeyiniz” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2012 İbn Abbas (r.a.) Resulüllah’tan (a.s.) şöyle işittiğini...

3 yıl önce

Muhammed aleyhisselam, bazı gazalarında, susuz kalındığı zaman, mübarek elini bir kaptaki suya sokmuş, parmakları arasından su akarak, suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. Bazen seksen, bazen üçyüz, bazen binbeşyüz, Tebük Gazasında ise, yetmiş bin kimsenin hepsi ve hayvanları, bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. Mübarek elini sudan çıkarınca akması durmuştur. Hayber gazasında, önüne zehirlenmiş koyun kebabı koyduklarında, (Ya Resulallah, beni yeme, ben zehirliyim)...

3 yıl önce

Cabir ibni Abdullah Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Ümmetime Ramazan ayında beş şey ihsan edildi. Bunlar daha önceki peygamberlerin ümmetine verilmemişti. Birincisi: Ramazan ayının ilk gecesi olunca Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle bakar. ALLAH kime rahmetiyle bakarsa, onu hiçbir zaman azaba çarptırmaz. İkincisi: Oruç tutanların ağızlarının kokusu ALLAH katında misk kokusundan daha hoştur. Üçüncüsü: Gece ve gündüz melekler...

3 yıl önce

İğne damardan yapılacak olursa enjektöre kan çıkınca bozulur. Zira kan, iğnenin girdiği deliğin ağzından dışarı çıkmış olmaktadır. Adale veya deri altına vurulduğu zaman hiç kan çıkmazsa abdest bozulmaz.

3 yıl önce

Hanefi Mezhebine göre kadın erkeğin tenine dokunsa abdesti bozulmaz. Bu meselenin kitap ve sünnetten delili şöyledir: Abdestin ve guslün farzlarını, hangi durumlarda abdest ve gusül alınması gerektiğini bildiren Maide Suresinin 5. ayetinde, “… kadınlara dokunmuşsanız” manasında “Ev lamestümü’n-nisa” ifadesi geçiyor. buradaki “lems’i (dokunmayı)” Şafii mezhebi lügat ve mecaz manasında kullanıyor. Bu kelimenin lugat manası, elle dokunmak, yoklamak, tenlerin birbirine değmesi” şeklindedir....

3 yıl önce

Kendini tutamayacak şekilde yel çıkması bir özürdür. Bir illetin özür sayılabilmesi için bir müddet vardır. Şüyle ki, bir özür, önce abdest alınıp namaz kılınacak kadar bir zaman kesilmememk üzere tam bir namaz vakti devam etmelidir. Sonra da her namaz vaktinde hiç olmazsa b,r kez daha o illet meydana çıkıp durmalıdırki, bu illet sahibi özürlü sayılsın. Özürlü bir kimse o vakit...

3 yıl önce

Uyku abdesti bozan bir şey değildir. Ancak uyuyan bir kimse, uyku halinde kontrol dışında gevşer ve hava kaçırması ihtimali olur. Bu ihtimal dikkate alınarak, makadı açıkta olarak uyuyan kimsenin abdestinin bozulacağına; makadının üzerinde oturarak uyuyan kimsenin abdestine zarar zara gelmeyeceğine hükmedilmiştir. (29)

3 yıl önce

Jölenin gusle mani olduğunu söyleyebilmemiz için, sürüldüğü saçın üzerinde tabaka oluşturması, altına suyu geçirmemesi lazımdır ki, jöle gusle manidir diyebilelim. Yani soru, ‘Sürüldüğü saçın üzerinde tabaka teşkil ediyor mu, yıkanırken üzerine dökülen suyun saçı ıslatmasını önlüyor mu?’ sorusudur. Önlüyorsa, yani saçın kuru kalmasına sebep oluyorsa, iddia doğru sayılır, jöle gusle manidir, denebilir. Şayet, yıkanırken suyun saçı ıslatmasına mani olmuyorsa, suyla...


Yukarı Çık