Reklam

"hadisler" ile Etiketlenen Konular

3 yıl önce

**Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allaha ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helâl değildir”Buhârî, Taksîru’s-Salât 4; Müslim, Hacc 419, 422, (1339); Muvatta, İsti’zân 37, (2, 979); Ebü Dâvud, Menâsik 2, (1723-1725); Tirmizî, Radâ 15, (1170) ***Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam)...

3 yıl önce

Ubey b. Kab (ra) anlatıyor: Ensardan bir zat vardı. Evi mescide en uzak evdi. Bu zat Rasulullah’la (as) kılınan hiçbir namazı kaçırmazdı. Biz (uzaktan gelip gitmesi sebebiyle) kendisine acıdık. Ben ona: “Ya falan! Sen bir eşek satın alsan da seni sıcaktan ve yerin zehirli haşaratından korusa (rahat bir şekilde mescide gelsen)” dedim. O zat da, “Bana bak. Allah’a yemin olsun ki evimin Muhammed’in...

3 yıl önce

Enes bin Malik (ra) anlatıyor: Bir gün Rasulullah (as) mescide girdi. Mescidde iki direk arasında gerilmiş bir ip görünce: – “Bu ne?” diye sordu. Ashab: – “Zeyneb’indir. Burada namaz kılar, yorulduğu veya gevşeklik hissettiği zaman buna tutunur.” dediler. Bunun üzerine Rasulullah (as): – “Çözün onu! Sizden biriniz zinde olduğu müddetçe namazını kılsın, yorulduğu veya gevşediği zaman otursun” buyurdular. (Buhari, Teheccüd, 18;..) Hadisten çıkan netice: Mücahedede...

3 yıl önce

İMAN Ebu Hureyre (r.a.) bir hadisinde şöyle anlattı: Hz. Peygamber (a.s.) bir gün insanların arasında oturuyordu. O sırada ona bir zat geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! İman nedir?” dedi. “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir” buyurdu. İslâm nedir? dedi. “İslâm, Allah’a kulluk etmen ve ona hiç bir şeyi ortak yapmaman, Farz namazı dosdoğru kılman, farz...

3 yıl önce

ORUÇ Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1793 İbn Ömer (r.a.) şöyle anlatır: Hz. Peygamber (a.s.) Ramazandan bahisle: “Hilali görmedikçe oruç tutmayınız. Ve yine hilali görmedikçe iftar etmeyiniz (bayram yapmayınız). Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse, hilal için takdir (yani hesap) yapınız” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1795 Ebu...

3 yıl önce

HAC İbn Ömer (r.a.) şöyle haber vermiştir: Bir kimse Resulüllah’a, (a.s.) ihrama giren kişi ne gibi elbise giyebilir? diye sordu. Hz. Peygamber (a.s.) “Gömlek, sarık, kilot, bornoz, mest giymeyin. Ancak biriniz ayakkabı bulamazsa o zaman mest giysin. Ama mestleri topuktan aşağısından kessin. Zağferan yahut vers (alaçehri) ile boyanmış olan bir şey giymeyiniz” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2012 İbn Abbas (r.a.) Resulüllah’tan (a.s.) şöyle işittiğini...

3 yıl önce

EVLENME (NİKÂH) Abdullah b. Mesûd’un (r.a.) Alkame’den rivayet ettiğine göre, Alkame şöyle dedi: Ben Mina’da Abdullah b. Mesûd ile beraber yürüyordum. Derken, Osman b. Affan Abdullah’a rastladı ve onunla konuşmaya başladı. Osman, ona: “Ey Ebu Abdurrahman! Seni genç bir hanımla evlendirsek, olur ki sana geçen zamanından gençliğinin ve kuvvetinin bir kısmını hatırlatır” dedi. Abdullah cevaben: Sen böyle söylediysen Resulüllah’da (a.s.) bize şöyle...

3 yıl önce

BOŞANMA İbn Ömer’in (r.a.) bildirdiğine göre: Kendisi Resulüllah (a.s.) zamanında karısını hayız halinde iken boşamış, Ömer b. Hattab (r.a.) ise, bu durumu Hz. Peygamber’den sormuştur. Resulüllah cevaben şöyle buyurmuştur: “Abdullah’a söyle karısını geri alsın. Sonra kadın temizlenip tekrar hayız görüp de tekrar temizleninceye kadar ona yaklaşmasın. Bundan sonra artık isterse nikâhında tutar, dilerse tekrar biraraya gelmeden önce onu boşar. İşte kadının bu...

3 yıl önce

LİAN Sehl b. Sa’d Saidî’nin naklettiğine göre: Uveymir Aclani, Asım b. Adiy Ensari’ye gidip ona: “Ey Asım! Bir kimse karısını birisiyle zina ederken yakalasa o kişiyi öldürebilir mi? Ne dersin? Eğer öldürürse kendisi kısas cezasına çarptırılır mı? Yoksa bu koca ne yapmalı? Bu meseleyi benim için Allah Resulü’ne soruver ey Asım “dedi. Asım da meseleyi Hz. Peygamber’e arzetti. Fakat Hz. Peygamber (a.s.)...

4 yıl önce

  Peygamberimiz bazı hadislerinde ahirzaman olarak belirtilen son safhada da yaşanacak kıyamet alametlerini sıralıyor.Aşağıdaki yazıdaPeygamber Efendimiz(s.a.v.)’in 14 asır önce haber verdiği bu alametleri okuyacaksınız… *İnsanların başına bir zaman gelecek ki onlardan faiz yemiyen kalmayacak yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır. *Bir çok kişi az bi dünyalık zarfında dinini feda edecektir. *Kazançbelirli kişiler arsında dolaşacakdar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecekler.   *Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler...


Yukarı Çık