Reklam

"hadis" ile Etiketlenen Konular

3 yıl önce

Cennet  ve Cehennem ile alakalı hadisler çoktur; bunlardan bir kısmı şöyledir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: "Salih kullarım için ben, Cennet'te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım." (et-Tâc, el-Câmiu li'l-Usül, fî ahâdisi'r-Rasul, V, 402). Başka bir hadislerinde de, Rasûlullah (s.a.s.) Cennet'in gümüş ve âltın kerpiçten yapıldığını, harcının...

3 yıl önce

TAHARET Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Herhangi biriniz abdestsizlik durumu içinde bulunursa, abdest almadıkça kılacağı namazı kabul edilmez” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 330 Hz. Osman b. Affan’dan (r.a.) nakledildiğine göre: “Osman b. Affan abdest almak için su istedi ve abdesti şöyle aldı: Üç defa ellerini yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı ve burnuna su verip çıkardı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı....

3 yıl önce

NAMAZ Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle anlatır: Müslümanlar (muhacir olarak) Medine’ye geldikleri zaman toplanırlar ve namazların vakitlerini gözetlerlerdi. Namaz vakitlerini hiçbir kimse ilan etmezdi. Bir gün bu hususta konuştular. bazıları Hıristiyanların çanı gibi bir çan edinin; diğer bazıları da Yahudilerin borusu gibi bir boru olsun dediler. Ömer (Halkı) namaza çağırmak için niye bir adam göndermiyorsunuz? dedi. Allah Resulü (a.s.): “Ey Bilâl! kalk...

3 yıl önce

ZEKÂT Ebu Saîd Hudrî’nin (r.a.) haber verdiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Beş vesk miktarının aşağısında zekât yoktur. En aşağı üçer yaşında beş deveden aşağısında da zekât yoktur. Yine beş ukıyye (yani iki yüz dirhem) den az miktar (gümüş) da da zekât yoktur.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1625 Ebu Hureyre’nin (r.a.) bildirdiğine göre: Resulüllah (a.s.): “Müslüman kimse üzerine, hizmetçisi ve atından dolayı zekât yoktur”...

3 yıl önce

ORUÇ Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1793 İbn Ömer (r.a.) şöyle anlatır: Hz. Peygamber (a.s.) Ramazandan bahisle: “Hilali görmedikçe oruç tutmayınız. Ve yine hilali görmedikçe iftar etmeyiniz (bayram yapmayınız). Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse, hilal için takdir (yani hesap) yapınız” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1795 Ebu...

3 yıl önce

İbn Ömer (r.a.) Hz. Peygamber’in (a.s.) Ramazan’ın son on gününde itikâfa girdiğini bildirmiştir. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2002 Hz. Aişe (r.ah.) şöyle haber vermiştir: Resulüllah (a.s.) Ramazan’ın son on günü girince geceleri ihya eder, aile halkını da uyandırır, ibadete daha fazla önem verirdi. Diğer vakitlerden çok daha fazla bir ibadet gayreti içerisinde olurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2008 Hz. Aişe’nin (r.ah.) haber verdiğine göre: Resulüllah (a.s.), Ramazan’ın...

3 yıl önce

“Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak,başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatmetmekten daha sevaptır. Kadir gecesinde bir tesbih , bir tahmid , bir tekbir , bir tehlil söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid, tekbir ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün gec…eleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.) Kadir gecesi üç defa “La...

3 yıl önce

Tesettür sadece setr-i avrete, bedeni soğuk ve sıcaktan korumaya ve tezeyyüne, yani süslenmeye münhasır değildir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 1934 yılında “Tesettür Risalesi”ni telif eder. 1935 yılında Eskişehir Mahkemesinde bu risaleden dolayı kendisine “inkılâplar aleyhinde bulunmak” suçlamasından bir sene ceza verilir. Ehl-i dalalet ve ilhad ehl-i imana en çok bu noktada hücum etmektedirler. Düşman nereye hücum ederse orayı korumalı” prensibinden yola...

3 yıl önce

BOŞANMA İbn Ömer’in (r.a.) bildirdiğine göre: Kendisi Resulüllah (a.s.) zamanında karısını hayız halinde iken boşamış, Ömer b. Hattab (r.a.) ise, bu durumu Hz. Peygamber’den sormuştur. Resulüllah cevaben şöyle buyurmuştur: “Abdullah’a söyle karısını geri alsın. Sonra kadın temizlenip tekrar hayız görüp de tekrar temizleninceye kadar ona yaklaşmasın. Bundan sonra artık isterse nikâhında tutar, dilerse tekrar biraraya gelmeden önce onu boşar. İşte kadının bu...

4 yıl önce

  Peygamberimiz bazı hadislerinde ahirzaman olarak belirtilen son safhada da yaşanacak kıyamet alametlerini sıralıyor.Aşağıdaki yazıdaPeygamber Efendimiz(s.a.v.)’in 14 asır önce haber verdiği bu alametleri okuyacaksınız… *İnsanların başına bir zaman gelecek ki onlardan faiz yemiyen kalmayacak yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır. *Bir çok kişi az bi dünyalık zarfında dinini feda edecektir. *Kazançbelirli kişiler arsında dolaşacakdar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecekler.   *Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler...


Yukarı Çık