Reklam

"Bir" ile Etiketlenen Konular

3 yıl önce

LİAN Sehl b. Sa’d Saidî’nin naklettiğine göre: Uveymir Aclani, Asım b. Adiy Ensari’ye gidip ona: “Ey Asım! Bir kimse karısını birisiyle zina ederken yakalasa o kişiyi öldürebilir mi? Ne dersin? Eğer öldürürse kendisi kısas cezasına çarptırılır mı? Yoksa bu koca ne yapmalı? Bu meseleyi benim için Allah Resulü’ne soruver ey Asım “dedi. Asım da meseleyi Hz. Peygamber’e arzetti. Fakat Hz. Peygamber (a.s.)...

3 yıl önce

Muhammed aleyhisselam, bazı gazalarında, susuz kalındığı zaman, mübarek elini bir kaptaki suya sokmuş, parmakları arasından su akarak, suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. Bazen seksen, bazen üçyüz, bazen binbeşyüz, Tebük Gazasında ise, yetmiş bin kimsenin hepsi ve hayvanları, bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. Mübarek elini sudan çıkarınca akması durmuştur. Hayber gazasında, önüne zehirlenmiş koyun kebabı koyduklarında, (Ya Resulallah, beni yeme, ben zehirliyim)...

3 yıl önce

Hazreti Peygamber Hıra’dan döndüğünde yolda Cebaril’i görür. Cebrail, akesini yere vurur kuru ve çorak bir topraktan sular fışkırır. Hayat gibi… Şimdi kuru toprağın yüzeyi Hazreti Peygamberin abdest alması için bir pınara dönüşmüştür.. Cebrail yerden volkan gibi yükselip toprağın çatlamış çehresini ıslatan suyla önce abdest alır. Hazreti Peygamber Cebraile bakar ve o da abdest alır.. Sonra Cebrail iki rekat namaz kılar.. Hazreti Peygamber...

3 yıl önce

Cabir ibni Abdullah Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Ümmetime Ramazan ayında beş şey ihsan edildi. Bunlar daha önceki peygamberlerin ümmetine verilmemişti. Birincisi: Ramazan ayının ilk gecesi olunca Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle bakar. ALLAH kime rahmetiyle bakarsa, onu hiçbir zaman azaba çarptırmaz. İkincisi: Oruç tutanların ağızlarının kokusu ALLAH katında misk kokusundan daha hoştur. Üçüncüsü: Gece ve gündüz melekler...

3 yıl önce

Bir anne, abdestli iken evladını emzirse abdesti bozulmaz. Zira süt, necis bir mayi olmadığı içn onun çıkması abdesti bozan sebep değildir.

3 yıl önce

Hanefi Mezhebine göre kadın erkeğin tenine dokunsa abdesti bozulmaz. Bu meselenin kitap ve sünnetten delili şöyledir: Abdestin ve guslün farzlarını, hangi durumlarda abdest ve gusül alınması gerektiğini bildiren Maide Suresinin 5. ayetinde, “… kadınlara dokunmuşsanız” manasında “Ev lamestümü’n-nisa” ifadesi geçiyor. buradaki “lems’i (dokunmayı)” Şafii mezhebi lügat ve mecaz manasında kullanıyor. Bu kelimenin lugat manası, elle dokunmak, yoklamak, tenlerin birbirine değmesi” şeklindedir....

3 yıl önce

Kendini tutamayacak şekilde yel çıkması bir özürdür. Bir illetin özür sayılabilmesi için bir müddet vardır. Şüyle ki, bir özür, önce abdest alınıp namaz kılınacak kadar bir zaman kesilmememk üzere tam bir namaz vakti devam etmelidir. Sonra da her namaz vaktinde hiç olmazsa b,r kez daha o illet meydana çıkıp durmalıdırki, bu illet sahibi özürlü sayılsın. Özürlü bir kimse o vakit...


Yukarı Çık