Reklam

DUALAR

3 yıl önce

Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil’âlemin, ResûI-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Seyyidina-Ebe’l-Kaasım Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O’nun bütün âl ve ashabına olsun. “0l! emriyle; bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan; “Yok 0l!” emriyle...

3 yıl önce

Dua: Manası: Allah,tan Başka İlah Yoktur O Diri Ve Ebedi Koruyucudur. Sizin İlahınız Birdir O Rahman Ve Rahim Olandan Başka İlah Yoktur. Bu Mübarek Dua Gerçekten Çok Kıymetli Bir Duadır. Hz Esma Validemizin Devamlı Yaptığı Bir Duadır. Bütün İslam Hanımları Bu Duaya Devam Etmişlerdir.

3 yıl önce

Tıbb’ul-Eimme’de bu ayetlerin yazılıp hamile kadının üzerine asılması rivayet edilir: “Ve lebisû fî kehfihim selâse mieti sinîne vezdâdû tis’an, gulillâhu e’lamu bi-mâ lebisû. Lehu ğeyb’us-semâvâti ve’l-arzi ebsir bihi ve esmi’ mâ lehum min dûnihim min veliyyin vela yüşriku fî hukmihî eheda.” Anlamı: “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve bu yıllara dokuz yıl daha kattılar. Tıbb’ul-Eimme’de bu ayetlerin yazılıp hamile...

3 yıl önce

” K u r ‘ â n – ı K e r i m ‘i n E f e n d i s i ” (Kur’ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür.) Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir. Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd’i (RA) çağırarak yazdırmıştır. Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar...

3 yıl önce

1425. Muaz radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu ve: “Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum” buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti: “Muaz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum: Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik: Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle!.” Açıklamalar Hadîs-i şerifin...

3 yıl önce

Ya Allah! Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için ‘lailaheillallah’ ı, Her keder ve üzüntü için ‘maşa’allah’ı, Her bir nimet için ‘elhamdulillah’ı, Hayret verici her şey için ‘subhanallah’ı, Her bir günah için ‘estağfirullah’ı, Her darlık için ‘hasbiyallah’ı, Her musibet için ‘inna lillahi ve inna ileyhi raciun’u, Her bir kaza ve kader için ‘tevekkeltu alellah’ı Her bir itaat ve isyan hareketi için ‘la havle vela guvvete illa billahil aliyyul...

3 yıl önce

BERAT KANDİLİ DUASI Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.Kainatın İftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salat ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergah-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: Ya İlahe’l Alemin Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs’ati genişliğindeki...

3 yıl önce

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen bütün Peygamberler ve Hak dostları; darlıkta ve bollukta, ıztırapta ve sürurda, gönüllerini dâima Hak Teâlâ’ya döndürmüşler ve bir niyaz iklîminde yaşamışlardır. Onlar, her halükârda Rabb’e yakarış hâlinde olmanın lüzumunu, hâl ve davranışlarıyla tâlim eden ebediyet rehberleridir. Allah’a sığınmak, bir yaratılış kânunu ve kulluk muktezâsıdır(gereği). Yerde ve göklerde ne varsa, ilâhî takdire râm olmuş(boyun eğmiş) bir hâlde, O...

3 yıl önce

Dua âyetlerinin mealleri ile de dua etmek caizdir. Ancak mealleri, tam tercüme edilemediğinden pek hoş olmuyor. Dua âyetlerinden birkaçının meali şöyledir: Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru! (Bakara 201) Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karşı bize yardım et! (Bakara 250) Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık