Reklam
HAFSA BİNTİ ÖMER İBN el-HATTAB (r.a)(hanımları 4)

4 ay önce, Yorum yok

HAFSA BİNTİ ÖMER İBN el-HATTAB (r.a)(hanımları 4)

 HAFSA BİNTİ ÖMER İBN el-HATTAB (r.a) Mü'minlerin annesi, Rasûlullah (s.a.s) ın eşi, Hz. Ömer'in kızı. Hz. Hafsa, Hz. Peygamber'in risaletinden beş sene önce doğdu. Annesi büyük sahabî Osmân b. Maz'un'un kız kardeşi Zeyneb'tir. Hz. Hafsa'nın İslâm'ı ne zaman kabul ettiği bilinmemektedir. Hz. Ömer'in İslâm'ı kabulünden sonra bütün aile ve yakınlarının müslüman olduğu bilgisinde yola çıkılarak onun da babası ile birlikte müslüman olduğu...

EZBERLENECEK KISA HADİSLER

4 ay önce, Yorum yok

EZBERLENECEK KISA HADİSLER

Size çok güzel bir gül demeti takdim ediyoruz. Mustafa Tezer hocamızın hazırlayıp bize verdiği bu hadis demeti kısa zamanda ezberlenecek kırk hadisten oluşuyor..İnşallah söz ve sohbetlerimiz bu rayiha ile boyanır.. 1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır. 2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır. 3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et. 4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun. 5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir. 6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak...

HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN HAYATI

4 ay önce, Yorum yok

HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN HAYATI

HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN HAYATI DOĞUMU: Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 yılında Pazartesi günü sabaha karşı Mekke’de doğdu. Annesinin adı Âmine, babasının adı ise Abdullah’tır. Babası Abdullah, O’nun doğumundan önce vefat etmiş ve O’na Muhammed ismini dedesi Abdülmuttalip vermiştir. O’nun Muhammed, Ahmet, Mustafa ve Mahmut olmak üzere dört tane ismi vardır. Doğduktan sonra  4 yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında, bundan sonra iki...

peygamber efendimizin uyumadan önce ettiği dua

4 ay önce, Yorum yok

peygamber efendimizin uyumadan önce ettiği dua

Bismillâhirrahmânirrâhîm Resulullah (s.a.v) söyle buyurdu: Rabbini zikredenle zikretmeyenin benzeri, diri ile ölünün benzeridir. (Buhari) "LA İLAHE İLLALLAH" "Bir kere huşû içinde okunduğunda, defterden 4000 büyük günahı sildirir. Okuyan kişiyi 4000 derece yükseltir. (Terazinin bir tarafına Kelime-i Tevhid konulup diğer tarafına Yaratılmış herşey konulduğunda dahi Kelime-i Tevhid ağır gelecek ve onu tartamayacaktır.)

Resim bulunamadı

4 ay önce, Yorum yok

Sultanım Benim

Sultanım Benim Seni anlatmaya hiç sözler yeter mi?Nûr yüzünü görmeye gözler yeter mi?Sensiz bu diyarda hiç güller biter mi?Sen, güllerin gülüsün Sultanım benim. Güzel ahlakin, dünyamızı aydınlatırKainat, susmaz; bak hep seni anlatırBeş vakit namaz, yüreğimizi parlatırGönüllerin hak sultani, Sultanım benim. Sen, Muhammedü'l-Eminsin ve güzelsinSen, Hakk'in seçtiği son PeygambersinSeni bilemeyenler, Hakk'i nerden bilsin?Sen, gönüllerin sultanisin Sultanım benim. Mekke´den doğdun bütün dünyamızaHakk'in nurunu yaydın gönül deryamızaNe...

hanunüilCiz Mucizesi(Kuru Direk Mucizesi)

4 ay önce, Yorum yok

hanunüilCiz Mucizesi(Kuru Direk Mucizesi)

Mescidi Nebevî ilk yapıldığı sırada minbersizdi. Resûli Ekrem, hutbe îrad buyurduklarında kuru bir hurma kütüğüne dayanırdı. Uzun müddet böyle devam etti. Bilâhare, ashabın isteği üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı. Artık Efendimiz buraya çıkıp halka hitabta bulunuyordu. Resûli Ekrem, yapılan minbere çıkıp ilk hutbesini okuduklarında, hâmile deve ağlayışını andıran acı sesler ve ağlamalar duyuldu. Baktılar; ortalıkta ne hâmile deve ne de deve...

Allah (Azze ve Celle’nin) 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmeli

4 ay önce, Yorum yok

Allah (Azze ve Celle’nin) 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmeli

Allah (Celle Celalühü)’ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmelidir 1 – ALLÂH :  Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur. Güneş doğarken gümüş veya altın levha üzerine Allah ismini yazan ve üzerinde taşıyan...

Çocuğun Edebi

4 ay önce, Yorum yok

Çocuğun Edebi

Müslüman Çocuğun Edebi – Görgü Kuralları İslâm; doğumdan ölüme kadar hayatın ne şekilde yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, iç ve dış dünyamızın ne şekilde bir yapıya kavuşturulacağını tespit etmiştir. Madden ve mânen sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun yolu İslâmın emrettiği hayat tarzını yaşamak ile mümkün olabilecektir. Her hayrın başı Besmeledir ! Her hayırlı işe Bismillahirrahmanirrahim ile başlanır. Sonunda da...

Ölüm Haberi Duyunca

4 ay önce, Yorum yok

Ölüm Haberi Duyunca

“Ölümün kendine hâs bir büyük korkusu vardır. Sizden birinize bir kardeşinin ölüm haberi geldiğinde şöyle desin: “Biz Allah’a aidiz ve tekrar O’na dönücüleriz. Ey Rabbimiz! Onu sâlihlere ilhak et, ve zürriyetine geride kalanlarla beraber halef ol, yani muîn ol, onu ve bizi dîn gününde mağfiret et! Ey Rabbimiz onun ecrinden bizi mahrum etme, onun arkasından bizi fitneye duçar etme!” (32)


Yukarı Çık